đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:40 ngày 08/11/2015 | 0 bình luận | 4300 lượt xem

Trong mô hình MVC  chúng ta đã tìm hiểu  Controller và View của  CodeIgniter, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu  sang thành phần thứ 3 đó chính là

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:36 ngày | 0 bình luận | 4159 lượt xem

Master page là gì ? Master page hay trang mẫu là những thành phần không thay đổi trên một trang web.   Những thành phần

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:28 ngày | 0 bình luận | 4046 lượt xem

  Trong mô hinh MVC  ,View có thể được hiểu là những phần hiển thị ra nội dung mà người dùng thấy được, tương tác được giữa

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 14:43 ngày 04/11/2015 | 0 bình luận | 4030 lượt xem

Học code hay gõ code? Tư duy giúp ta làm việc còn lao động giúp ta hoàn thiện công việc. Để một đoạn code chạy

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 10:15 ngày 03/11/2015 | 0 bình luận | 4052 lượt xem

Tại sao mình chọn PHP ? Mình từng học qua khá nhiều ngôn ngữ lập trình Java, ASP, C, C++… Và mình nhận thấy rằng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 09:52 ngày | 0 bình luận | 4014 lượt xem

Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác háo hức muốn khám phá những thứ mới lạ về lập trình từ năm thứ nhất của

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 09:44 ngày | 0 bình luận | 3845 lượt xem

Vậy nên hãy bắt đầu từ 1 bài toán nhỏ, giải quyết nó thật tốt, tối ưu nó không gì có thể tối ưu hơn

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 09:37 ngày | 0 bình luận | 4077 lượt xem

Bạn đang chán nản ? Bạn muốn dừng lại? Sau những ngày học PHP vừa qua cũng như ngôn ngữ lập trình khác khi tiếp cận

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now