đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 11:45 Chiều ngày 21-10-2016 | 0 bình luận | 751 lượt xem

Props & State là gì? Có hai kiểu của data trong React đó là props và state. Sự khác biệt giữa hai kiểu thì hơi

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 11:27 Chiều ngày | 2 bình luận | 541 lượt xem

Ở đây mình dùng phần mềm Visual Studio + extension react để code nhanh hơn https://github.com/xabikos/vscode-react Cách dùng Snippets Danh sách snippets Trigger Content rcc→

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 11:15 Chiều ngày | 0 bình luận | 280 lượt xem

ReactJS là gì? React.JS là một thư viện Javascript dùng để xây dựng giao diện người dùng. Với cá nhân tôi cũng như nhận xét

Chi tiết