đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 09:03 ngày 31/12/2016 | 0 bình luận | 3744 lượt xem

Các widget cơ bản. Ví dụ 1: Tạo ứng dụng gồm 1 TextView và 1 Button. Khi bấm nút thì TextView hiện chữ hoa đồng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:13 ngày 21/12/2016 | 0 bình luận | 3999 lượt xem

Lập trình socket, TCP, UDP, Stream… Xây dựng ứng dụng client server theo giao thức TCP Chương trình server namespace SimpleTcpSrv { class Program {

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:08 ngày | 0 bình luận | 3824 lượt xem

Các thành phần của ứng dụng Android Thực hiện chương trình tính tổng hai số. Tạo giao diện gồm hai edit text, 1 button và

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:05 ngày | 0 bình luận | 3777 lượt xem

Giới thiệu Android Ứng dụng đầu tiên: Hello world Tao Project, chọn Basic Activity. Tại cửa sổ chọn tab activity_main.xml, đây là file chứa giao

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:50 ngày | 1 bình luận | 7298 lượt xem

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng mạng. Lấy thông tin địa chỉ IP bằng chương trìnhLap trinh mang chuong 1     [pdfviewer width=”700px”

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now