đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 21:31 ngày 15/11/2017 | 0 bình luận | 3867 lượt xem

Introduce Hello guys, I am a full stack developer at FPT-Software company. In the pass, I worked as a front-end position at Qsoft company which

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:41 ngày 20/10/2017 | 0 bình luận | 3985 lượt xem

Mình sẽ liên tục cập nhật các nhóm, hội, cộng đồng anh em làm việc với AWS ở đây, để mọi người dễ dàng tìm

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:12 ngày | 0 bình luận | 4877 lượt xem

Giới Thiệu Làm sao để xây dựng một hệ thống 11 triệu người dùng truy cập trong ngày. Joel Williams, Kiến Trúc Sư Hệ Thống

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:33 ngày 23/03/2017 | 0 bình luận | 3909 lượt xem

Slide SQLite Ví dụ Tạo lớp DatabaseHelper public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { public static final String DATABASE_NAME = “Student.db”; public static final String TABLE_NAME

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày | 2 bình luận | 3850 lượt xem

Slide Service Ví dụ tạo app nghe nhạc Tao lớp java PlaySongService public class PlaySongService extends Service{ private MediaPlayer mediaPlayer; public PlaySongService() { } @Override

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:30 ngày 11/03/2017 | 0 bình luận | 3704 lượt xem

Slide Activity-IntentActivities Slide BroadcastReceiverBroadcast receiver 0.0 00 Bài viết liên quan: Lập trình Android – Chương 3: Widgets (2) Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:22 ngày 05/03/2017 | 0 bình luận | 3865 lượt xem

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6 0.0 00 Bài viết liên quan: Lập trình WORDPRESS WordPress is web software you can use to create

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:18 ngày | 0 bình luận | 3790 lượt xem

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5 0.0 00 Bài viết liên quan: Unit 6: Những quy tắc cơ bản về Trọng âm

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 21:08 ngày 22/02/2017 | 0 bình luận | 3986 lượt xem

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4 0.0 00 Bài viết liên quan: Lập trình mạng – Chương 4: Socket không đồng bộ Socket

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày 13/02/2017 | 0 bình luận | 3926 lượt xem

Socket không đồng bộ SlideLap trinh mang chuong 4 0.0 00 Bài viết liên quan: IP quảng bá Slide IP quảng bá Lap trinh mang

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:27 ngày 07/02/2017 | 0 bình luận | 3819 lượt xem

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3 Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:09 ngày 06/01/2017 | 0 bình luận | 3756 lượt xem

Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng dữ liệu để ở res/values/strings.xml file strings.xml <resources> <string name=”app_name”>Listview1</string> <string-array name=”tut_android”> <item>Bài 1: Hello World</item> <item>Bài 2: TextView,

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now