đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:33 ngày 23/03/2017 | 0 bình luận | 3969 lượt xem

Slide SQLite Ví dụ Tạo lớp DatabaseHelper public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { public static final String DATABASE_NAME = “Student.db”; public static final String TABLE_NAME

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày | 2 bình luận | 3902 lượt xem

Slide Service Ví dụ tạo app nghe nhạc Tao lớp java PlaySongService public class PlaySongService extends Service{ private MediaPlayer mediaPlayer; public PlaySongService() { } @Override

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:30 ngày 11/03/2017 | 0 bình luận | 3752 lượt xem

Slide Activity-IntentActivities Slide BroadcastReceiverBroadcast receiver 0.0 00 Bài viết liên quan: Lập trình Android – Chương 3: Widgets (2) Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:22 ngày 05/03/2017 | 0 bình luận | 3929 lượt xem

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6 0.0 00 Bài viết liên quan: Lập trình WORDPRESS WordPress is web software you can use to create

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:18 ngày | 0 bình luận | 3844 lượt xem

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5 0.0 00 Bài viết liên quan: Unit 6: Những quy tắc cơ bản về Trọng âm

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now