đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:41 ngày 20/10/2017 | 0 bình luận | 3944 lượt xem

Mình sẽ liên tục cập nhật các nhóm, hội, cộng đồng anh em làm việc với AWS ở đây, để mọi người dễ dàng tìm

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:12 ngày | 0 bình luận | 4811 lượt xem

Giới Thiệu Làm sao để xây dựng một hệ thống 11 triệu người dùng truy cập trong ngày. Joel Williams, Kiến Trúc Sư Hệ Thống

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now