Bài 3-b : Master Page trong codeigniter

Bài 3-b : Master Page trong codeigniter

 1. Master page là gì ?
 • Master page hay trang mẫu là những thành phần không thay đổi trên một trang web.

 

 • Những thành phần không thay đổi trên một trang web thông thường là header, footer, sidebar…

 

 • Một trang web có thể có một hoặc nhiều master page nhưng thông thường không quá 5 master page.

 

 1. Tại sao phải dùng master page?
 • Giảm dung lượng cho website: Thay vì sử dụng nhiều trang giống nhau khi sử dụng master page chúng ta chỉ cần 1 giao diện.

 

 • Sửa chữa nhanh: Trong trường hợp web của bạn cần chỉnh sửa bạn chỉ cần sửa trên 1 file master.

 

 • Dễ quản lý. Việc sử dụng master page sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý giao diện của bạn vì số lượng master page là không nhiều với một web thường.

 

 

 

 1. Layer là gì ?
 • Layer hay mặt lạ là những phần bị thay đổi trên website. Thông thường layer là giao diện cho một modul nào đó.

 

 • Một hay nhiều layer kết hợp với một master page tạo ra một trang hoàn chỉnh

1

 1. Cách tạo một mater page
 • Để tạo một master page ta có bước sau :

 

 • Bước 1: Lựa chọn những trang cần sử dụng trên một master page . Những trang nằm trên một master page là những trang có thành phần dùng chung.

 

 • Bước 2: Tìm ra những thành phần dùng chung trong những page đó và lưu giao diện của nó tại name_master.php

 

 • Những phần dùng chung: Phần header , Phần nav-bar , Phần footer . Ta tách chúng ra một file index.php và lưu vào thư mục application/view/layouts

 

 

 • Trong thư mục home đường dẫn application/view/article tạo file category.php có nội dung html

 

 • Như vậy ta đã tách được 2 thành phần Master Page và layer ra hai thư mục khác nhau.

 

 • Bước 3:  Gắn layer vào Master Page

 

 • Để gắn layer vào masterpage ta làm như sau:

 

 • Tại file controller ta tạo một $data kiểu array có nhiệm vụ lưu đường dẫn của layer

2

 • Ở trên file Master Page (index.php) , ta gọi đến layer như sau :

3

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now