php

AWS

Hi all, Mình tạo chuyên mục này với mục đích ghi lại hành trình lên mây của mình. Gần như tất cả các bài viết của mình ở đây sẽ là mình đi nhặt nhạnh copy ở các nơi mình research được. Nói chung đây là nơi để mình note lại những gì mình đã đọc. Welcome to AWS :)

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 5:41 Chiều ngày 20-10-2017 | 0 bình luận | 140 lượt xem

Mình sẽ liên tục cập nhật các nhóm, hội, cộng đồng anh em làm việc với AWS ở đây, để mọi người dễ dàng tìm

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 3:12 Chiều ngày | 0 bình luận | 319 lượt xem

Giới Thiệu Làm sao để xây dựng một hệ thống 11 triệu người dùng truy cập trong ngày. Joel Williams, Kiến Trúc Sư Hệ Thống

Chi tiết