php

CodeIgniter

Một Framework đứng top hiện nay bởi tốc độ xử lý , gọn nhẹ…

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:21 ngày 28/02/2016 | 0 bình luận | 4051 lượt xem

Bài 1 : Cài đặt CodeIgniter trên localhost Bài 2 : Truyền tham số trong CodeIgniter Bài 3 : Controller , View , mối liên

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:40 ngày 08/11/2015 | 0 bình luận | 4556 lượt xem

Trong mô hình MVC  chúng ta đã tìm hiểu  Controller và View của  CodeIgniter, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu  sang thành phần thứ 3 đó chính là

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:36 ngày | 0 bình luận | 4382 lượt xem

Master page là gì ? Master page hay trang mẫu là những thành phần không thay đổi trên một trang web.   Những thành phần

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:28 ngày | 0 bình luận | 4246 lượt xem

  Trong mô hinh MVC  ,View có thể được hiểu là những phần hiển thị ra nội dung mà người dùng thấy được, tương tác được giữa

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:41 ngày 31/10/2015 | 7 bình luận | 5476 lượt xem

Tìm hiểu về CodeIgniter Framework URLs – Mặc định các truy vấn đều gọi qua trang index.php – Các phân đoạn trên 1 url có dạng:

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:18 ngày | 0 bình luận | 4273 lượt xem

CodeIgniter (CI) là một PHP Framework theo cấu trúc MVC được viết trên PHP4 và hỗ trợ cả PHP4 và PHP5 .Đây là một tập hợp

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now