php

Lập trình mạng

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:22 ngày 05/03/2017 | 0 bình luận | 3338 lượt xem

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6 Bài viết liên quan: Lập trình WORDPRESS WordPress is web software you can use to create a beautiful

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:18 ngày | 0 bình luận | 3304 lượt xem

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5 Bài viết liên quan: Unit 6: Những quy tắc cơ bản về Trọng âm khi luyện

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 21:08 ngày 22/02/2017 | 0 bình luận | 3463 lượt xem

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4 Bài viết liên quan: Lập trình mạng – Chương 4: Socket không đồng bộ Socket không đồng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày 13/02/2017 | 0 bình luận | 3339 lượt xem

Socket không đồng bộ SlideLap trinh mang chuong 4 Bài viết liên quan: IP quảng bá Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5…

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:27 ngày 07/02/2017 | 0 bình luận | 3288 lượt xem

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3 Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:13 ngày 21/12/2016 | 0 bình luận | 3516 lượt xem

Lập trình socket, TCP, UDP, Stream… Xây dựng ứng dụng client server theo giao thức TCP Chương trình server namespace SimpleTcpSrv { class Program {

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:50 ngày | 1 bình luận | 6669 lượt xem

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng mạng. Lấy thông tin địa chỉ IP bằng chương trìnhLap trinh mang chuong 1     [pdfviewer width=”700px”

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới
Hợp, here's your chat code Thanks for adding Website trong tầm tay on tawk.to.This email contains the magic chatbox code you were waiting for. Look below!Start chatting with my visitorsOnce the code is active on your website, you will be able to chat with visitors.

Call Now