Lâp trình mạng – Chương 3: Các lớp helpers

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket)using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Net; using System.Net.Sockets;namespace...

Lập trình mạng – Chương 4: Socket không đồng bộ

Socket không đồng bộSlideLap trinh mang chuong 4

Hyper Text Transfer Protocol

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6

IP quảng bá

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5

Socket không đồng bộ

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4

Liên kết

0FansLike
0FollowersFollow
3FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Bài viết mới

SQLite trong android

Slide SQLiteVí dụTạo lớp DatabaseHelperMainActivity.javaaa

Service trong Android

Slide ServiceVí dụ tạo app nghe nhạcTao lớp java PlaySongService2. MainActivity.JavaLayoutManifest

Activty-Intent-BroadcastReceiver

Slide Activity-IntentActivitiesSlide BroadcastReceiverBroadcast receiver

Hyper Text Transfer Protocol

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6

IP quảng bá

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5