php

Các dự án

Tổng hợp những dự án mình đã hoàn thành với tư cách là một freelancer, cộng nghệ mình làm chủ yếu là PHP/MySQL. Bên cạnh đó là các dự án phục vụ cho chính mình khi research công nghệ mới.

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 07:22 ngày 23/03/2018 | 0 bình luận | 3487 lượt xem

Link website http://charm.net.vn/ 5.0 02

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 07:20 ngày | 0 bình luận | 3449 lượt xem

Link website http://songhongphuongnam.com/ 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 07:18 ngày | 0 bình luận | 3443 lượt xem

Link website http://chongthamthanhhoa.com/ 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 07:14 ngày | 0 bình luận | 3422 lượt xem

Website: http://bryepoxy.com/ và http://www.sonepoxynhaxuong.net/ 5.0 01

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 21:31 ngày 15/11/2017 | 0 bình luận | 3921 lượt xem

Introduce Hello guys, I am a full stack developer at FPT-Software company. In the pass, I worked as a front-end position at Qsoft company which

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:17 ngày 20/10/2015 | 0 bình luận | 3791 lượt xem

Link website http://fit.utc.edu.vn/ 5.0 01

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:16 ngày | 0 bình luận | 3959 lượt xem

Link website http://donghuongtrucmy.vn/ 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 14:56 ngày | 0 bình luận | 3847 lượt xem

Link http://toeicbuilding.com/ 5.0 01

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now