php

Sách đã đọc

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 07:40 ngày 25/05/2018 | 0 bình luận | 3340 lượt xem

Mình rất thích cuốn này vì có nhiều từ vựng có thể sử dụng ngay vào công việc được. Nội dung hay vừa học tiếng

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Luy%E1%BB%87n+Si%C3%AAu+Tr%C3%AD+Nh%E1%BB%9B+T%E1%BB%AB+V%E1%BB%B1ng&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fluyen-sieu-tri-nho-tu-vung.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 13:50 ngày 06/04/2018 | 0 bình luận | 3414 lượt xem

Code Dạo Kí Sự – Lập Trình Viên Đâu Phải Chỉ Biết Code, cuốn này mình đọc cách đây khoảng 2 năm. Thu lượn được

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Code+D%E1%BA%A1o+K%C3%BD+S%E1%BB%B1+-+L%E1%BA%ADp+tr%C3%ACnh+vi%C3%AAn+%C4%91%C3%A2u+ph%E1%BA%A3i+ch%E1%BB%89+bi%E1%BA%BFt+code&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fcode-dao-ky-su-lap-trinh-vien-dau-phai-chi-biet-code.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới
Hợp, here's your chat code Thanks for adding Website trong tầm tay on tawk.to.This email contains the magic chatbox code you were waiting for. Look below!Start chatting with my visitorsOnce the code is active on your website, you will be able to chat with visitors.

Call Now