php

Tài liệu CNTT

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:11 ngày 03/07/2020 | 0 bình luận | 400 lượt xem

C2. Bieu dien thong tin trong may tinh New 2 C3.CPU C5.Hệ thống vào ra C6-Hop ngu 8086 GT_KTMT_beta02 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:05 ngày 23/12/2019 | 0 bình luận | 616 lượt xem

Tài liệu lập trình mạng Lap trinh mang chuong 2 python Lap trinh mang chuong 3 python Lap trinh mang chuong 4 python Lap trinh

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:22 ngày 05/03/2017 | 0 bình luận | 3935 lượt xem

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:18 ngày | 0 bình luận | 3851 lượt xem

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 21:08 ngày 22/02/2017 | 0 bình luận | 4053 lượt xem

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày 13/02/2017 | 0 bình luận | 4008 lượt xem

Socket không đồng bộ SlideLap trinh mang chuong 4 0.0 00 Bài viết liên quan: Lâp trình mạng – Chương 3: Các lớp helpers Slide

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:27 ngày 07/02/2017 | 0 bình luận | 3890 lượt xem

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3 Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:09 ngày 06/01/2017 | 0 bình luận | 3815 lượt xem

Ví dụ 1. Tạo ListView, mảng dữ liệu để ở res/values/strings.xml file strings.xml <resources> <string name=”app_name”>Listview1</string> <string-array name=”tut_android”> <item>Bài 1: Hello World</item> <item>Bài 2: TextView,

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 09:03 ngày 31/12/2016 | 0 bình luận | 3857 lượt xem

Các widget cơ bản. Ví dụ 1: Tạo ứng dụng gồm 1 TextView và 1 Button. Khi bấm nút thì TextView hiện chữ hoa đồng

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:13 ngày 21/12/2016 | 0 bình luận | 4164 lượt xem

Lập trình socket, TCP, UDP, Stream… Xây dựng ứng dụng client server theo giao thức TCP Chương trình server namespace SimpleTcpSrv { class Program {

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:08 ngày | 0 bình luận | 3950 lượt xem

Các thành phần của ứng dụng Android Thực hiện chương trình tính tổng hai số. Tạo giao diện gồm hai edit text, 1 button và

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:05 ngày | 0 bình luận | 3889 lượt xem

Giới thiệu Android Ứng dụng đầu tiên: Hello world Tao Project, chọn Basic Activity. Tại cửa sổ chọn tab activity_main.xml, đây là file chứa giao

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:50 ngày | 1 bình luận | 7478 lượt xem

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng mạng. Lấy thông tin địa chỉ IP bằng chương trìnhLap trinh mang chuong 1     [pdfviewer width=”700px”

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now