php

Lập trình mạng

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:22 ngày 05/03/2017 | 0 bình luận | 3935 lượt xem

Slide HTTP Lap trinh mang chuong 6 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:18 ngày | 0 bình luận | 3851 lượt xem

Slide IP quảng bá Lap trinh mang chuong 5 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 21:08 ngày 22/02/2017 | 0 bình luận | 4053 lượt xem

Asynchronous socket Slide Lap trinh mang chuong 4 0.0 00

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 08:31 ngày 13/02/2017 | 0 bình luận | 4008 lượt xem

Socket không đồng bộ SlideLap trinh mang chuong 4 0.0 00 Bài viết liên quan: Lâp trình mạng – Chương 3: Các lớp helpers Slide

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 20:27 ngày 07/02/2017 | 0 bình luận | 3890 lượt xem

Slide chương 3:Lap trinh mang chuong 3 Code Chương trình Client sử dụng lớp TcpClient (test với TcpServer socket) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:13 ngày 21/12/2016 | 0 bình luận | 4164 lượt xem

Lập trình socket, TCP, UDP, Stream… Xây dựng ứng dụng client server theo giao thức TCP Chương trình server namespace SimpleTcpSrv { class Program {

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 22:50 ngày | 1 bình luận | 7478 lượt xem

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng mạng. Lấy thông tin địa chỉ IP bằng chương trìnhLap trinh mang chuong 1     [pdfviewer width=”700px”

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now