php

Thúc đẩy bản thân

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 23:42 ngày 27/04/2018 | 0 bình luận | 3263 lượt xem

Trước đây, mình đã nhiều lần rơi vào tình trạng dốc hết sức lực để làm cho xong một điều gì đó. Lần gần đây

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C6%AF%E1%BB%9Bc+m%C6%A1+c%C3%B3+cao+xa+t%E1%BB%9Bi+%C4%91%C3%A2u%2C+k%E1%BB%83+c%E1%BA%A3+l%C3%A0+thay+%C4%91%E1%BB%95i+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%2C+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+h%E1%BA%BFt+b%E1%BA%A1n+c%E1%BB%A9+ph%E1%BA%A3i+ch%C4%83m+s%C3%B3c+t%E1%BB%91t+b%E1%BA%A3n+th%C3%A2n+%C4%91%C3%A3%21&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fuoc-mo-co-cao-xa-toi-dau-ke-ca-la-thay-doi-the-gioi-truoc-het-ban-cu-phai-cham-soc-tot-ban-than-da.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 00:42 ngày 24/04/2018 | 0 bình luận | 3369 lượt xem

01 Khi tôi còn học đại học, xung quanh tôi có rất nhiều bạn cùng lớp và cả bạn thân đều đã từng có mong

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%C3%B2n+tr%E1%BA%BB+n%C3%AAn+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+g%C3%AC+%C4%91%E1%BB%83+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+l%E1%BB%A3i+c%E1%BA%A3+%C4%91%E1%BB%9Di%3F%3A+Y%C3%AAu+m%E1%BB%99t+m%E1%BB%91i+t%C3%ACnh+s%C3%A2u+%C4%91%E1%BA%ADm%2C+l%C3%A0m+nh%E1%BB%AFng+%C4%91i%E1%BB%81u+d%E1%BB%8B+th%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C+th%E1%BB%9Di+gian+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+li%E1%BA%BFng+qu%C3%BD+nh%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+tu%E1%BB%95i+tr%E1%BA%BB&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fcon-tre-nen-dau-tu-gi-de-duoc-loi-ca-doi-yeu-mot-moi-tinh-sau-dam-lam-nhung-dieu-di-thuong-thoi-gian-la-von-lieng-quy-nhat-cua-tuoi-tre.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 13:34 ngày 06/04/2018 | 0 bình luận | 3218 lượt xem

7 bài học sâu sắc từ một người sếp giỏi có thể thay đổi cả cuộc sống của bạn, nhiều người cả đời vẫn không

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=7+b%C3%A0i+h%E1%BB%8Dc+s%C3%A2u+s%E1%BA%AFc+t%E1%BB%AB+m%E1%BB%99t+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+s%E1%BA%BFp+gi%E1%BB%8Fi+c%C3%B3+th%E1%BB%83+thay+%C4%91%E1%BB%95i+c%E1%BA%A3+cu%E1%BB%99c+s%E1%BB%91ng+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A1n&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2F7-bai-hoc-sau-sac-tu-mot-nguoi-sep-gioi-co-the-thay-doi-ca-cuoc-song-cua-ban.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới
Hợp, here's your chat code Thanks for adding Website trong tầm tay on tawk.to.This email contains the magic chatbox code you were waiting for. Look below!Start chatting with my visitorsOnce the code is active on your website, you will be able to chat with visitors.

Call Now