Lập trình WORDPRESS - Lập trình website thật dễ

Lập trình WORDPRESS

WordPress is web software you can use to create a beautiful website, blog, or app. We like to say that WordPress is both free and priceless at the same time.

Tài liệu + Plugin cần thiết
https://drive.google.com/file/d/0ByHXd2OzhedWVW9oLUpOMGFQV1U/view?usp=sharing
Link tham khảo tài liệu
https://codex.wordpress.org/
https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-shortcodes/
http://wphierarchy.com/
https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/

 

Nội dung : Sử dụng plugin WordPress trong sublime text  giúp lập trình viên nhanh chóng làm quen với mã lệnh CMS WORDPRESS

Nội dung : Cài đặt WordPress trên localhost , quản trị website WORDPRESS

Nội dung : Cấu  trúc theme wordpress

Nội dung : Bộ não của theme wordpress

Nội dung : Tách giao diện phần HEADER

Nội dung : Tách giao diện phần FOOTER

Nội dung : Hiển thị dữ liệu

Nội dung : Cấu hình theme

Nội dung : Các file template quan trọng

 

Nội dung : Hiển thị sidebar , hiển thị widget

Nội dung : Tạo plugin

Nội dung : Nhúng google map vào website

 

Nội dung : Tìm kiếm plugin

Nội dung : Tạo thêm trường dữ liệu

 

Nội dung : Tạo thêm post type

 

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now