Phím tắt trong Sublime Text 3 - Lập trình website thật dễ

Phím tắt trong Sublime Text 3

Các phím tắt thường dùng trong Sublime Text 3

Ctrl + P : xuất hiện một bảng chọn file trong toàn bộ các file của folder project.

Ctrl + G : xuất hiện một bảng nhập số dòng mình muốn tới.

Ctrl + R : xuất hiện bảng chọn hàm trong file để di chuyển đến đó.

Ctrl + Pageup­/Pa­gedown : di chuyển qua lại giữa các tập tin

Ctrl + Delete/Backspace: xóa một cụm từ trước hoặc sau vị trí con trỏ

Ctrl + KK: xóa từ vị trí con trỏ tới cuối dòng

Ctrl + T : hoán đổi 2 ký tự đứng kế nhau

Ctrl + K + U : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ thường sang HOA

Ctrl + K + L : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ HOA sang thường

Ctrl + Shift + D: sao chép dòng hiện tại thành một dòng mới

Ctrl + Shift + K : xóa một dòng

Ctrl + Shift + Up,Down: di chuyển một dòng lên trên hoặc xuống dưới

Ctrl + Enter: thêm một dòng phía sau

Ctrl + Shift + Enter: thêm một dòng phía trước

Ctrl+K+B: ẩn/hiện side bar

Ctrl+/: comment

Ctrl+Shift+/: comment dạng block

Ctrl+L: select 1 dòng

Ctrl+Shift+K: xóa 1 dòng

Ctrl+]: indent

Ctrl+[: bỏ indent

Ctrl+Shift+D: nhân đôi dòng

Ctrl+J: nối dòng với dòng tiếp theo

Ctrl+Shift+[: đóng 1 đoạn code

Ctrl+Shift+]: mở 1 đoạn code

Ctrl+F: tìm kiếm

Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế

Ctrl+Shift+N: mở cửa sổ mới

Ctrl+N: mở tab mới

Alt+<number>: chuyển tab (ví dụ Alt+3)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lập trình và thiết kế website là niềm vui của mình. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc làm thế nào để làm website bán hàng, giới thiệu công ty thì liên hệ mình nhé. SĐT 01632 434 165, Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Thân Ái và Quyết Thắng

Ý kiến của bạn

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now