TAG TÌM KIẾM : codeigniter
đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:40 ngày 08/11/2015 | 0 bình luận | 3702 lượt xem

Trong mô hình MVC  chúng ta đã tìm hiểu  Controller và View của  CodeIgniter, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu  sang thành phần thứ 3 đó chính là

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%80I+4+%3A+Model+trong+CodeIgniter&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-4-model-trong-codeigniter.html&via=">">Tweet
3 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:36 ngày | 0 bình luận | 3637 lượt xem

Master page là gì ? Master page hay trang mẫu là những thành phần không thay đổi trên một trang web.   Những thành phần

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%A0i+3-b+%3A+Master+Page+++trong+codeigniter&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-3-b-master-page-trong-codeigniter.html&via=">">Tweet
2 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 17:28 ngày | 0 bình luận | 3533 lượt xem

  Trong mô hinh MVC  ,View có thể được hiểu là những phần hiển thị ra nội dung mà người dùng thấy được, tương tác được giữa

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%A0i+3-a%3A+View+trong+CodeIgniter&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-3-a-view-trong-codeigniter.html&via=">">Tweet
3 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:41 ngày 31/10/2015 | 7 bình luận | 4520 lượt xem

Tìm hiểu về CodeIgniter Framework URLs – Mặc định các truy vấn đều gọi qua trang index.php – Các phân đoạn trên 1 url có dạng:

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%80I+2+%3A+Controller+v%C3%A0+URLs+trong+CodeIgniter+Framework&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-2-controller-va-urls-trong-codeigniter-framework.html&via=">">Tweet
2 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:18 ngày | 0 bình luận | 3539 lượt xem

CodeIgniter (CI) là một PHP Framework theo cấu trúc MVC được viết trên PHP4 và hỗ trợ cả PHP4 và PHP5 .Đây là một tập hợp

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%80I+1+%3A+T%E1%BB%95ng+quan+v%E1%BB%81+CodeIgniter+Framework&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-1-tong-quan-ve-codeigniter-framework.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới
Hợp, here's your chat code Thanks for adding Website trong tầm tay on tawk.to.This email contains the magic chatbox code you were waiting for. Look below!Start chatting with my visitorsOnce the code is active on your website, you will be able to chat with visitors.

Call Now