TAG TÌM KIẾM : localhost
đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:41 ngày 31/10/2015 | 7 bình luận | 5470 lượt xem

Tìm hiểu về CodeIgniter Framework URLs – Mặc định các truy vấn đều gọi qua trang index.php – Các phân đoạn trên 1 url có dạng:

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:18 ngày | 0 bình luận | 4273 lượt xem

CodeIgniter (CI) là một PHP Framework theo cấu trúc MVC được viết trên PHP4 và hỗ trợ cả PHP4 và PHP5 .Đây là một tập hợp

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới

Call Now