TAG TÌM KIẾM : localhost
đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:41 ngày 31/10/2015 | 7 bình luận | 4520 lượt xem

Tìm hiểu về CodeIgniter Framework URLs – Mặc định các truy vấn đều gọi qua trang index.php – Các phân đoạn trên 1 url có dạng:

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%80I+2+%3A+Controller+v%C3%A0+URLs+trong+CodeIgniter+Framework&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-2-controller-va-urls-trong-codeigniter-framework.html&via=">">Tweet
2 Shares

Chi tiết

đăng bởi Lương Bá Hợp | đăng vào 15:18 ngày | 0 bình luận | 3539 lượt xem

CodeIgniter (CI) là một PHP Framework theo cấu trúc MVC được viết trên PHP4 và hỗ trợ cả PHP4 và PHP5 .Đây là một tập hợp

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%C3%80I+1+%3A+T%E1%BB%95ng+quan+v%E1%BB%81+CodeIgniter+Framework&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fbai-1-tong-quan-ve-codeigniter-framework.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết

Fanpage Facebook
Danh mục
Lưu trữ
Bài giảng mới
Hợp, here's your chat code Thanks for adding Website trong tầm tay on tawk.to.This email contains the magic chatbox code you were waiting for. Look below!Start chatting with my visitorsOnce the code is active on your website, you will be able to chat with visitors.

Call Now