Trong ngôn ngữ học, ngữ nghĩa học là nghiên cứu về ý nghĩa của từ và cụm từ trong ngôn ngữ. Mỗi phần tử Semantic (phần

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%C3%A1c+ph%E1%BA%A7n+t%E1%BB%AD+Semantic+trong+HTML5&url=http%3A%2F%2Fteachyourself.vn%2Fcac-phan-tu-semantic-trong-html5.html&via=">">Tweet
0 Shares

Chi tiết